help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1984 betreffende de aanwerving en de bevordering van sommige personeelsleden van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/1984
Pagina:5261
Advies van de Raad van State 14616 + 15763
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/02/1984

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 27/02/1984 tot ...