help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 februari 1984 houdende de samenstelling en werking van de Planificatiecommissie voor het secundair onderwijs met volledig leerplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1984
Pagina:9453
Advies van de Raad van State 15328 + 15847 + 15921
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse