help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 januari 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waaraan de ambtenaren van de Nationale Landmaatschappij titularis kunnen zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/02/1984
Pagina:2679
Advies van de Raad van State 15713
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978

Periode van geldigheid van 01/12/1978 tot 01/01/1990