help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1984
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/06/1984
Pagina:8153
Advies van de Raad van State 15408
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/07/1984
Artikel 14 tot 28 en 31 §2: te bepalen door de Regering

Periode van geldigheid van 05/07/1984 tot ...