help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 mei 1985 betreffende de laad- en lostijd en het bedrag van het liggeld voor elk door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gesloten bevrachtingscontract


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/06/1985
Pagina:8546
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1985