help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/1997
Pagina:2428
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 25756
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning
28/02/1997 (Kkad 31/01/1997)
Artikel 5 en 6: 01/10/1998 (Kkad 31/01/1997 + KB 22/02/1998)

Buitenwerkingtreding: Overgangsbepalingen: W. 29/01/2014, art. 11

Periode van geldigheid van 28/02/1997 tot 31/12/2013