help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 januari 1985 verlenging van de geldigheidsduur van artikel 2, 1°, c, 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 tot wijziging van de artikelen 124 en 160, §3, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en van artikel 4, lid 3 en 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de toekenning van wachtuitkeringen aan jonge werknemers, niet-gezinshoofden, die hun studies beëindigd hebben


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1985
Pagina:994
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1985

TT 1986