help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 september 1985 tot oprichting bij het Nationaal Geografisch Instituut van het Centrum voor documentatie van de luchtfotografische overdekking en de overdekking door lucht- en ruimteteledetectie van het Rijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/1985
Pagina:13474
Advies van de Raad van State 16774
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking