help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1968 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/1985
Pagina:16640
Advies van de Raad van State 16964
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking