help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 december 1985 houdende goedkeuring van het Besluit van 7 mei 1985 van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen (EEG) betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1986
Pagina:9463
Advies van de Raad van State 16825
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking