help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 november 1985 betreffende de ontmunting van de zilveren muntstukken van 250 frank, geslagen ter herdenking van de XXVe verjaardag van de eedaflegging van ZM Koning Boudewijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1985
Pagina:18317
Advies van de Raad van State 16987
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking