help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 november 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende de hiërarchische indeling der graden waarvan de personeelsleden van de Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen, titularis kunnen zijn en tot de vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de personeelsleden die met een graad van de loopbaan van architect zijn bekleed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1985
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/01/1986
Pagina:167
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978

Opmerkingen Impliciet opgeheven GecDVO 25/01/1995, art. 21