help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 25793 van 30 oktober 1985

"Vernietigd wordt artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1977 tot vaststelling van de taalkaders der wetenschappelijke inrichtingen ressorterend onder de Besturen van het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur, dat in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1980 bekendgemaakt is, doordat het op de vierde trap van de hiërarchie in een Nederlandstalige betrekking voorziet en in geen enkele Franstalige betrekking."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/10/1985
Nummer: 25793
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 16/05/1980

Periode van geldigheid van 16/05/1980 tot ...