help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 25691 van 3 oktober 1985

"Vernietigd wordt het bij koninklijk besluit van 7 november 1978 vastgesteld gewestplan Aarschot-Diest, in zoverre de gronden van Marie-Josepha Van Parys gelegen aan de Diestsesteenweg en de Zootstraat, in de deelgemeente Rillaar, en ten kadaster bekend of bekend geweest zijnde onder het nr 134/f, van sectie B, in de agrarische zone opneemt."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1985
Nummer: 25691
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 07/11/1978

Periode van geldigheid van 07/11/1978 tot ...