help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 oktober 1985 waarbij het koninklijk besluit nr. 208 van 23 september 1983 tot oprichting van een Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten van toepassing wordt gemaakt op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/1985
Pagina:16407
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1985