help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 1985 houdende vaststelling van de forfaitaire wijze van berekening van de algemene kosten van de aanneming van een opdracht, in uitvoering van artikel 3, § 1, 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 1984, houdende bepaling van de toekenningsvoorwaarden en de percentages van de subsidies voor de aanleg en de uitrusting van gronden voor industrie, ambachtswezen en diensten of van andere onthaalinfrastructuren voor investeerders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/09/1985
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1986
Pagina:559
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/12/1984

Periode van geldigheid van 18/12/1984 tot 01/01/1998