help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 18. September 1985 betreffend die Unterstützung von Initiativen, die zur Förderung des Familienlebens und der Gesundheitsfürsorge beitragen

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 18 september 1985 betreffende de ondersteuning van initiatieven die tot de ontplooiing van het gezinsleven en de bevordering van de gezondheidszorg bijdragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/1985
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/1986
Pagina:2463
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2010