help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 september 1985 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1984 houdende de instelling van een premieregeling voor het vrijwillig stopzetten van de melkproductie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/1985
Pagina:15563
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1985

Periode van geldigheid van 01/01/1985 tot 01/04/1993
Opmerkingen De Verordening (EEG) nr. 857/84 werd met ingang van 01/04/1993 opgeheven door Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28 december 1992