help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 september 1985 tot oprichting bij het Nationaal Geografisch Instituut van de centrale informatiebank betreffende het topografisch en cartografisch beheer van de grond en de ondergrond


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/1985
Pagina:13475
Advies van de Raad van State 16773
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking