help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en van de Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/09/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/1986
Pagina:1387
  • 14/06/2018 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 27/04/2007
Advies van de Raad van State 13045
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking