help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 augustus 1985 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/08/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/1985
Pagina:12833
  • 23/10/1985 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 16666 pp?
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1985

Periode van geldigheid van ... tot 01/03/2001