help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 augustus 1985 houdende oprichting en inwerkingstelling van een medische cel uitsluitend belast met het ter plaatse controleren van de personeelsleden die als afwezig wegens ziekte worden aangegeven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1985
Pagina:13102
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking