help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 juli 1985 betreffende de inschrijving van België op de selectieve kapitaalverhoging van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de bijdrage van België tot de VIIe wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie en de bijdrage van België tot de IVe Algemene wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/1985
Pagina:11706
Advies van de Raad van State 16479
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking