help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 juli 1985 houdende wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1985
Pagina:12560
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking