help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 juli 1985 houdende goedkeuring van volgende internationale akten
1. Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, gewijzigd bij het aanvullend Protocol van 28 januari 1964;
2. Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, gewijzigd bij het aanvullend Protocol van 28 januari 1964,
opgemaakt te Parijs, op 16 november 1982


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/1986
Pagina:1601
Advies van de Raad van State 16406
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Deze bekendmaking vervangt deze welke verschenen is in het BS van 30/08/1985, alsmede de rechtzetting dat in het BS van 07/11/1985 werd bekendgemaakt.