help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juni 1985 houdende oprichting van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf en tot vaststelling van zijn bevoegdheid en zijn aantal leden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1985
Pagina:10324
Advies van de Raad van State 16633
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 6