help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 3. Juni 1996 zur Regelung der Anwesenheitsgelder und Fahrtentschädigungen für die Mitglieder, Präsidiumsmitglieder, Leiter der Ausschüsse und Experten des Jugendhilferates

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 3 juni 1996 houdende regeling van het presentiegeld en de vergoedingen voor reiskosten ten gunste van de leden, leden van het bureau, voorzitters van de commissies en deskundigen van de Raad voor Jeugdbijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1996
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1996
Pagina:30935
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1995