help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 473 van 28 oktober 1986 tot wijziging, wat het Derde Arbeidscircuit betreft, van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1986
Nummer: 473
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/1986
Pagina:15727
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17566
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3

Opmerkingen Bekrachtigde akte behalve art. 1 waarvan de bekrachtiging gedeeltelijk werd vernietigd, d.w.z. wat betreft de vervanging van artikelen 19, 20, derde lid en 23 van het K.B. nr. 25 van 24/03/1982 "voor zover die bepalingen voor het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest gelden" (zie analyse).