help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 26283 van 19 maart 1986

"Vernietigd worden:
1°de artikel 5, 6 en 8 van het ministerieel besluit van 28 oktober 1983 houdende erkenning van v.z.w. welke sociale tegemoetkomingen verlenen aan het personeel van de Regie der Posterijen,
2°artikel 15 van hetzelfde ministerieel besluit, enkel in zoverre het de artikel 5, 6 en 8 van het ministerieel besluit van november 1971 houdende erkenning van de v.z.w. Welke sociale tegemoetkomingen verlenen aan het personeel van de Regie der Posterijen, opheft."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/1986
Nummer: 26283
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 13/06/1986
Pagina:8788
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 28/10/1983

Periode van geldigheid van 28/10/1983 tot ...