help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 oktober 1996 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake wetenschap aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/1996
Pagina:30129
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/11/1996 tot 01/07/2006