help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 22 november 1990 houdende uitvoering van de verordening van 22 november 1990 houdende vaststelling van de tarieven die van toepassing zijn voor het bezoldigd vervoer van personen per taxi


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1990
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/1990
Pagina:22365
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 4