help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 1985 waarbij de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (Sabena) gemachtigd wordt deel te nemen aan de oprichting, het kapitaal en het beheer van een met het oog op het totstandkomen van een coördinatiecentrum als bedoeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra op de richten naamloze vennootschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/1985
Pagina:4865
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking