help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 maart 1985 tot vaststelling van de wijze van toekenning van compensatieverlof en van toelagen aan de conducteurs en aan de eerste conducteurs van de buitendiensten van het Bestuur der Wegen, belast met de organisatie en de leiding, in een district of een regie, van de werkzaamheden voor het berijdbaar houden van het wegennet tijdens de winterperiode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1985
Pagina:6336
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/10/1981