help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 maart 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 1976 tot vaststelling van de lijst der afgeschafte instellingen van openbaar nut, bedoeld in artikel 13bis van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1985
Pagina:6122
Advies van de Raad van State 15857
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1975

Opmerkingen benaming : W 21/12/1994 art. 131