help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 februari 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1929 houdende inrichting van de Openbare Veiligheid en het koninklijk besluit van 14 oktober 1966 betreffende het Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/02/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/1985
Pagina:3610
Advies van de Raad van State 16364
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking