help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 januari 1985 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren bij de Regie voor Maritiem Transport kunnen titularis zijn en houdende vaststelling van de toegangsvoorwaarden tot sommige graden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1985
Pagina:1064
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 4