help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 501 van 31 december 1986 tot wijziging van artikel 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de Sociale zekerheid voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1986
Nummer: 501
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/1987
Pagina:991
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17758
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987