help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 26 november 1986 houdende goedkeuring van volgende akten : 1. Derde ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé, met Protocollen, Slotakte en bijgevoegde Verklaringen alsmede een briefwisseling, ondertekend te Lomé op 08 december 1984
2. a) Intern Akkoord van 1985 betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap;
b) Intern Akkoord inzake maatregelen en procedures nodig ter toepassing van de Derde ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé, ondertekend te Brussel op 19 februari 1985


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 26/11/1986
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/01/1987
Page:346
Avis du Conseil d'Etat 17188
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 23/01/1987 au ...