help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 5. Dezember 1986 bezüglich der Gewährung von Studienbeihilfen an belgische Studenten, die im Ausland studieren

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 5 december 1986 betreffende de toekenning van studietoelagen aan Belgische studenten die in het buitenland studeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1986
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/1987
Pagina:8165
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1986

Periode van geldigheid van 01/09/1986 tot 22/12/2005