help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 november 1986 tot vaststelling van de wijze van berekening van de vergoeding verschuldigd aan de leerlingen in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk behoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/1986
Pagina:15998
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1985

Periode van geldigheid van 01/10/1985 tot ...