help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 september 1986 tot vaststelling van het Coördinatiecomité bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot oprichting bij het Nationaal geografisch instituut van de centrale informatiebank betreffende het topografisch en cartografisch beheer van de grond en de ondergrond


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/1986
Pagina:13379
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking