help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 september 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1971 houdende vaststelling van het organiek kader van het personeel van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/09/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1986
Pagina:15850
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978

Periode van geldigheid van 01/12/1978 tot 01/01/1988