help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 459 van 10 september 1986 tot wijziging van de artikelen 13, 19, 20 en 22 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/1986
Nummer: 459
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1986
Pagina:13219
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17419 + 17479
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987
Artikel 5, 2°: 15/09/1986

Periode van geldigheid van 15/09/1986 tot ...