help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 augustus 1986 houdende vaststelling van het geldelijk statuut van de personeelsleden bij het Secretariaat van de Hoge Raden voor het Gezin en voor de Derde Leeftijd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/08/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/1986
Pagina:15603
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1973