help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 juli 1986 tot vaststelling van de technische rentevoet toe te passen door de Lijfrentekas van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas overeenkomstig artikel 1bis van het koninklijk besluit van 15 april 1955


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1986
Pagina:10964
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1986