help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 416 van 16 juli 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1986
Nummer: 416
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/1986
Pagina:10695
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 30/08/1986 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 17393
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 9