help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 juni 1986 tot vervanging van het ministerieel besluit van 5 december 1975 tot oprichting van een permanente commissie voor de regeling van alle nog hangende problemen van de oorlogsslachtoffers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/1986
Pagina:8925
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking