help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 mei 1986 tot vaststelling van de uitzonderingen bedoeld in artikel 34, § 4, van de wet van 23 december 1974 betreffende de budgettaire voorstellen 1974-1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1986
Pagina:14522
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17003
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking