help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1986
Pagina:3414
Advies van de Raad van State 17063
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/03/1986 tot 26/04/2007