help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 februari 1986 houdende verscheidene afwijkingen van artikel 1 van de wet van 3 maart 1977 betreffende de gevolgen van de ontbinding der Wetgevende kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/1986
Pagina:3052
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT